Dodaj sliding bar widget tutaj!
 

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.bgn.com.pl jest firma firma Bałtycka Giełda Nieruchomości Agnieszka Stryczyńska NIP 8551426294, REGON 320167324, telefon +48 515 393 544 z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Jana Matejki 12a/9
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  c) Poprzez gromadzenie logów serwera www

II. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom, instytucjom lub osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania wpisu do katalogu firm, dodania ogłoszenia lub kontaktu z wydawcą Serwisu.

III. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f) informacje o przeglądarce użytkownika,
  g) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę??

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a) Internet Explorer
  b) Chrome
  c) Safari
  d) Firefox
  e) Opera
  f) Android
  g) Safari (iOS)
  h) Blackberry

RODO

Dla biur nieruchomości wprowadzone od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stało się również istotnym zagadnieniem z punktu ich wizerunku i renomy.

W związku z powyższym informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować o Państwa prawach, które będą przysługiwały w związku z nowymi przepisami.

Mają Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych, może być: zgoda, zawarcie umów między nami, prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

 1. Administratorem Państwa danych jest firma Bałtycka Giełda Nieruchomości Agnieszka Stryczyńska, NIP 8551426294, REGON 320167324, telefon +48 515 393 544 z siedzibą w Świnoujściu. Kontakt z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z przetwarzaniem jest możliwy mailowo na adres e-mail a.stryczynska@bgn.com.pl lub pisemnie na adres (72-600) Świnoujście, ul. Jana Matejki 12 a/9,
 2. Pozyskiwanie Państwa danych osobowych ma miejsce wtedy gdy chcecie Państwo skorzystać z oferowanych usług, zawarcia z nami umowy. Podajecie nam takie dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest koniecznie do nawiązania współpracy i skorzystania z naszych usług. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie świadczenia usług czyli nie będzie możliwe skuteczne zawarcie umowy. W trakcie trwania umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych takich jak: imiona Państwa rodziców, stanu cywilnego, dane o numerze rachunku bankowego. Podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy pośrednictwa, tak by realizować prawa i obowiązki w niej określone,
  – kontaktowanie się w celach związanych z realizacją zawartej umowy, w celu wykonania świadczenia usług, w celach marketingu bezpośredniego, dane przetwarzane w celu marketingowym polegają na przekazaniu informacji o ofertach za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e -mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych, monitorowanie stanu należności i dochodzenia roszczeń,
  – wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania faktur i ewidencja księgowa dokumentów,
 4. W niektórych sytuacjach Administrator przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom trzecim stosując wysoki stopień prywatności i bezpieczeństwa. Podmiotami trzecimi mogą być następujący odbiorcy:
  – nasi partnerzy, czyli firmy z którymi współpracujemy (deweloperzy, biura pośrednictwa nieruchomości, doradcy finansowi, radcy prawni, notariusze),
  – biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, firmy kurierskie i pocztowe,
  – podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne,
  – organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nich postępowania.
 5. Okres przechowywania danych osobowych odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.